Công thức tính lưu lượng nước chảy qua ống tròn

Ống tròn được dùng trong các công trình thủy lợi, thủy điện nên việc tính lưu lượng nước chảy qua ống tròn rất quan trọng và được tính như sau:
1. Tính tiết diện ngang ống
Tiết diện ngang ống = bình phương bán kính  x 3.14(số pi) (m2)
 
2. Tính vận tốc nước chảy trong ống
Công thức = căn bậc hai của 2gh. Trong đó: g = 9,81; h: chiều cao của cột nước (m)
 
3. Lưu lượng nước chảy qua ống
Yếu tố này được tính bằng công thức sau
Lưu lượng nước chảy qua ống = tiết diện ống x tốc độ nước chảy qua ống
Từ công thức trên tác có được cơ sở để tính toán và lắp đặt các công trình máy, thủy điện và khả năng tưới trong thủy lợi khi dùng ống tròn dẫn nước.

Tính đường ống nước

Tính đường ống nước

 
Cách tính trên dùng để tính sơ bộ, xác định lưu lượng. Còn một cách tính chính xác nhất đó là dựa theo thủy lực, cách tính này phụ thuộc vào độ co hẹp ngang; hệ số lưu lượng…
 
Lưu lượng nước chảy trong ống được tính bằng công thức: qtt = qvc + α . qdđ (l/s)
Trong đó:
+ α: hệ số phân bố lưu lượng dọc đường, thông thường lấy là α = 0.5 (q ở đoạn đầu ống max và cuối ống là 0)
+ qdđ: Lưu lượng dọc đường của đoạn ống đang xét (đơn vị tính l/s).
 
Nếu trường hợp đoạn ống chỉ có lưu lượng phân phối dọc đường, không có lưu lượng vận chuyển qua đoạn ống đó tới các điểm phía sau và lưu lượng lấy lại ra tại các nút cuối thì qvc = 0. Khi đó, lưu lượng tính toán của đoạn ống chỉ còn lưu lượng tại dọc đường phân phối liên tục từ đầu và đến cuối đoạn ống như vậy lưu lượng sẽ luôn thay đổi từ qdđ → 0
 
Khi các điểm lấy nước từ 20 -25 trên mỗi đoạn ống thì để đơn giản hóa trong tính toán người ta thường đưa lưu lượng dọc đường về 2 nút gồm điểm đầu và điểm cuối mỗi đoạn ống và được gọi là lưu lượng nút (qn).
qn = 0,5 . Σqdđ + qttr (l/s)
 
Từ đó, để tính lưu lượng tính toán của mỗi đoạn ống sẽ là tổng của các đại lượng: lưu lượng của các đoạn ống liền kề sau nó và lưu lượng nút của nút cuối đoạn ống tính toán.
Công thức tính: qtt(A_B) = qvc + qn(B) (l/s)

Các bài viết liên quan :
Tiêu chuẩn thử áp lực đường ống máy bơm PCCC
Tính toán lưu lượng cột áp theo công trình xây dựng

Như trên chúng tôi đã trình bày các công thức để tính lưu lượng qua một đường ống tròn. Bạn có thể tính toán dựa vào những công thức trên để tính toán lưu lượng phù hợp với công trình. Nếu cần cung cấp hoặc giải đáp những thông tin có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn sản phẩm.