Liên hệ

https://www.google.com/maps/place/M%C3%A1y+b%C6%A1m+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+Pentax,+Matra+-+Italy/@20.97161,105.8436785,65m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x3135acea93e4a14f:0x233e9e58249de4b3!8m2!3d20.97163!4d105.843765?hl=vi

    Chi nhánh Hà Nội : Số 238, Đường Nguyễn Xiển – Thanh Xuân

    Chi nhánh Hồ Chí Minh : Số 76 Nguyễn Háo Vĩnh – P. Tân Quý – Q. Tân Phú

    Hotline:  0975 376 282

    Email: matraquocte6@gmail.com – Website: Bơm Việt