Bơm chìm hiệu suất cao IE3

Bơm chìm hiệu suất cao IE3 được bổ sung thêm một động cơ hiệu suất cao IE3 vào loại máy nước thải cao cấp mà Tsurumi sản xuất.

Với dòng sản phẩm Bơm chìm hiệu suất cao IE3 mới này. Hiệu suất tổng thể và tiết kiệm năng lượng đã được nâng lên một tầm cao mới. Bằng cách theo đuổi hiệu suất cao hơn trong cả máy bơm và động cơ. Hơn nữa, để đảm bảo người dùng có được những gì họ đang tìm kiếm.

Việc lắp đặt máy bơm có thể được lựa chọn giữa phiên bản WET. Đặt máy bơm trong nước hoặc phiên bản KHÔ. Lắp đặt máy bơm trong nhà. Hoặc bên ngoài bể chứa bằng cách sử dụng hệ thống làm mát vỏ kín ban đầu với tuần hoàn bên trong.

Hiển thị tất cả 4 kết quả