Tiêu chuẩn thử áp lực đường ống PCCC

Một hệ thống máy bơm chữa cháy trước khi được đưa vào sử dụng, Người ta thường phải tiến hành thử áp lực của các đường ống máy bơm nước. Vậy việc thử áp lực đường ống máy bơm đó cần phải tuân theo các quy định như thế nào. Sau đây chúng tôi xin gửi tới khách hàng những tiêu chuẩn đó : 

Đường ống máy bơm chữa cháy

Hệ thống máy bơm chữa cháy được lắp đặt

 Việt thử nghiệm áp lực đường ống PCCC phải tuân thủ theo một số các  nguyên tắc sau:
+ Trước khi tiến hàng thử áp lực thì đơn vị thi công sẽ thông báo trước cho chủ đầu tư về thời gian thử, vị trí của đoạn ống thử và tuyến ống chuẩn bị thử.
+ Thử nghiệm áp lực đường ống phải được tiến hành trước khi đưa vào lắp đặt và hoàn trả mặt bằng. Có thể thử với từng đoạn ống riêng khác nhau hoặc thử nghiệm với từng tuyến ống. Có thể kết hợp với thử nghiệm cả thiết bị và mối nối. Áp lực thử sẽ bằng 1.5 lần áp lực công tác.
+ Trong quá trình thử nghiệ không điều chỉnh lại mối nối và neesy có gì nghi vấn phải giữ nguyên giá trị áp lực thử tại thời điểm đó để có thể kiểm tra, xem xét toàn bộ đường ống và đặc biệt là các mối nối.
 
Tất cả mọi đường ống đều phải thử áp lực trước khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Việc lựa chọn thử áp lực của từng đoạn ống hay tuyến ống là quan trọng và nó phụ thuộc vào chiều dài của đoạn ống, tuyến ống muốn thử và lượng nước cung cấp để thử áp lực…
Lựa chọn áp lực để thử của đường ống tuân theo một số tiêu chuẩn nhất định như:
+ Sau khi đặt ống thì tất cả các ống mới phải được kiểm tra áp lực trước khi dùng, áp lực thử tại thời điểm cao nhất pahri bằng 1.5 lần áp lực làm việc bình thường của ống
+ Áp lực thử không được nhỏ hơn 1.25 lần áp lực làm việc lớn nhất của đoạn ống.
+ Áp lực thử đảm bảo rằng không được vượt quá khả năng chịu của ống hoặc của gối đỡ đã được thiết kế.  + Thời gian thử áp lực cho từng giai đoạn phải đảm bảo ít nhất là một giờ
+ Trong khoảng thời gian thử áp lực thì sự chênh lệch áp lực không được quá ± 0,35 bar.
+ Nếu ở đầu cuối của đoạn thử áp lực là van hoặc vòi nước thì áp lực không được vượt quá hai lần giới hạn chịu đựng của van mặc dù đã có các gối đỡ chịu lực.
+ Đối với các yêu cầu chung thì ta có thể áp dụng các tiêu chuẩn thử áp như sau:
– Đường ống truyền dẫn với kích thước D = 300 trở lên thì có mức áp lực thử thông thường được dùngvlà 6 bar.
– Đường ống phân phối với D = 100 – 300 thì áp lực thử là 2-4-2 bar.
– Đường ống dịch vụ có D= 32 – 75 thì có áp lực thử có thể là 2-4-2 bar hoặc nhỏ hơn.

Với những tiêu chuẩn trên chúng ta đã có thể kiểm định được một hệ thống máy bơm phòng cháy. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn tốt hơn về một hệ thống máy bơm phòng cháy hiệu quả nhất.