Máy bơm cấp nguồn nước thô đầu vào hệ thống xử lý nước thải

  Nghành công nghiệp ngày càng phát triển. Ở mỗi khu công nghệp lượng nước thải được xả ra ngoài đều mang những tạp chất, hóa chất nặng. Nhằm bảo vệ môi trường người ta đều yêu cầu các khu công nghiệp phải có một hệ thống xử lý nước thải tốt nhất. Vậy với nguồn nước được thải ra từ nhiều nhà máy đến vậy máy bơm nào mới có thể đáp ứng được công suất.

 Ở mỗi khu công nghiệp tùy theo mức độ quy mô của khu công nghiệp. Người ta thiết kế các bể xử lý nước thải với công suất như 10.000 m3/1 ngày đêm……. Với mức độ nguồn nước đầu vào lớn có nhưng tạp chất vật liệu lớn chưa qua sàng lọc việc chọn được chiếc máy bơm phù hợp rất quan trọng.

Ở đầu vào chiếc máy bơm nước thô người ta thường sử dụng loại bơm chìm. Ở nguồn nước đầu vào người ta thường sử dụng dòng bơm có cánh hở có thể hút được đường kính hạt lên tới 3 cm. Yêu cầu lưu lượng lớn với loại sản phẩm tsurumi thì dòng bơm thường được chọn là Serier LH, Và KTZ….

 Xem một số hình ảnh về máy bơm nước thải 

Máy bơm nước thải