Máy bơm nước giếng khoan saer - bơm giếng model NR - 152E/6