Máy bơm nước côn nghiệp - máy bơm nước thải - máy nén khí

Đĩa phân phối khí tinh - Khí thô

Danh mục sản phẩm

  • Đĩa phân phối khí tinh - Khí thô
Đĩa phân phối khí có công dụng như sau : Đĩa phân phối khí dùng để tán khí trong môi trường nước ở các bể sinh khí, bể hiếm khi tạo môi trường phát triển cho các vi sinh vật ttos nhất.
Phân phối khí trong hệ thống sục khí của bể điều hòa... trong hệ thống xử lý nước thải.
Cung cấp khí trong hệ thống nuôi trồng thủy sản: tôm, cá...
Chứng nhận xuất xứ, chất lượng do chính hãng SSI- USA cung cấp.


© 2017 Matra Quoc Te

Design Tuan LV

: Hỗ trợ kỹ thuật: - - Phone: -EMAIL:
Tư vấn bán hàng:  Mạnh Tuấn -