Máy bơm hút bùn dòng tsurumi U series

Bơm hút bùn dòng U series

Là một dòng máy bơm chuyên hút bùn trong hệ thống xử lý nước ở các bể lắng, bể thu bùn ở các bể lắng dùng trong các hệ thống bể sinh khí, bể phối khí, bể điều khí. Công dụng hút bùn của dòng này rất hiệu quả đảm bảo tính hiệu quả tốt nhất hiện nay. Ngoài những sản phẩm trên chúng tôi chuyên cung cấp những loại máy được sử dụng trong các hệ thống trạm xử lý nước như máy thổi khí tsurumi, máy khuấy tsurumi dạng chìm mọi thông tin xin gọi : Ms Hồng - 0983.480.878

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác