Bơm chìm axit tsurumi PU

Dòng máy bơm nước thải lẫn axit có độ PH 3 - 6 dòng PU chuyên được sử dụng trong các khu vực bệnh viện, trạm nước thải y tế chuyên thu nước gom. Dòng máy bơm chuyên dụng có thể sử dụng nhiều tại việt nam hiện nay. Gọi : Ms Nhu 0983 480 880

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác