Máy bơm nước nhập khẩu hiệu matra CM65-250B
Máy bơm matra CM65 - 250B

Máy bơm matra CM65 - 250B