Máy bơm nước thải hố móng - Bơm nước đặt chìm Tsurumi KTZ 611